July 29, 2007

Spot the Differences

Another moment to reflect, courtesy of Makis Makis

3 Comments:

Blogger Demetris said...

Hybris!

29 July, 2007 14:27  
Blogger Giorgio said...

E Noulln, oi aristera feveste mou ev oi typoi tou mappett show, oi dkio deksia poioi evi?
Gio

29 July, 2007 19:10  
Blogger Noullis said...

mappa show

10 August, 2007 06:09  

Post a Comment

<< Home